CO ROZHODUJE O CENĚ MOBILNÍHO DOMU?
V první řadě vnější plocha domku (m2) a stupeň výbavy. Mezi další faktory patří tvar domku a vnitřní uspořádání.

MOHLI BYCHOM SI PROHLÉDNOUT NĚJAKÝ DOMEK Z VAŠÍ PRODUKCE?
Ano, prohlídky jsou možné na aktuálních zakázkách, po první schůzce v naší kanceláři a předchozí dohodě.

JAK JE TO S DOPRAVOU DOMKŮ ?
Aktuálně domky montujeme přímo na pozemku klientů, neplatíte tedy za dopravu nadměrného nákladu, ale pouze za běžný kamion s návěsem a malý jeřáb (20t). Cena dopravy není zahrnuta v ceně domku.

REALIZUJE VAŠE FIRMA TAKÉ ZÁKLADY PRO MOBILNÍ DŮM?
Základy je možno zadat u naší firmy, pouze jako součást zakázky.

CO JE PŘESNĚ OBSAŽENO V CENĚ DOMKU?
Dohotovený domek vybraného typu a velikosti, montáž na pozemku zákazníka, prohlídka místa a veškeré poradenství, DPH.

CO CENA DOMKU NEOBSAHUJE?
Dopravu, použití těžké techniky (jeřáb, atd…), základy, přípojky IS a jejich napojení k domku, projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení.

JAKÁ JE ZÁKLADNÍ LEGISLATIVA?
Mobilní dům, který plní požadavky pro bydlení je považován za „Výrobek, plnící funkci stavby“. K jeho umístění je vyžadován Územní souhlas, domek se nekolauduje. Další možnou variantou je klasické stavební řízení (Společný souhlas) které je zakončeno kolaudací. Na tuto variantu lze čerpat standardní hypotéku.

JAKÉ PODKLADY POTŘEBUJEME K ÚZEMNÍMU SOUHLASU?
K vyplněné žádosti přikládáte :
Technický popis záměru s příslušnými výkresy podle jeho charakteru. Popis záměru musí vždy splňovat podmínky ze závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury. U výrobků, které plní funkci stavby, doklad podle zvláštního právního předpisu prokazujícího shodu jeho vlastností s požadavky na stavby podle Stavebního zákona, nebo technickou dokumentaci výrobce nebo dovozce, popřípadě další doklad, z něhož je možné ověřit dodržení požadavků na stavby. Stavební úřady ale vetšinou k prokázání požadují CE Certifikát, viz aktuální metodika MMR.

https://www.mmr.cz/getattachment/c94419bd-44f5-4a64-8120-3bbc12bcb00f/Mobilni-domy_5-2022.pdf.aspx?lang=cs-CZ&ext=.pdf

K našim domkům CE Certifikát obdržíte.

ZAJIŠŤUJETE PROJEKTOVOU DOKUMENTACI?
Projektovou dokumentaci pro účely stavebního řízení lze zadat u našeho spolupracujícího projektanta, obsahuje kompletní výkresy a technické zprávy, profese, statiku, PENB a PBŘ. Dokumentace prováděcí je již v ceně domku zahrnuta.

JAK JE TO S PRŮKAZEM ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI (PENB)?
PENB se nevyžaduje u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2, a dále u budov pro rodinnou rekreaci.

JAKOU VELIKOST A TYP MÁME VYBRAT?
V první řadě zvažte svoje finanční možnosti. Naše ceny jsou pevné a mohou se navýšit pouze v případě, že budete požadovat cokoliv nad rámec ceny daného typu. Potom si ověřte územní plán a regulativy obce. Pokud je Váš pozemek v CHKO, tak to bude složitější, ale i případné požadavky CHKO se dají při realizaci zohlednit.

JAK MÁME POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ ZÁJMU O DOMEK ?
Po prvotním kontaku e-mailem, nebo telefonicky si domluvte schůzku u nás v kanceláři. Při této úvodní schůzce se dozvíte vše potřebné a bude posouzen, případně upraven Váš návrh. Také můžete využít některý, již námi v minulosti realizovaný návrh, který během schůzky rádi doupravíme podle Vašich představ.

Zavolejte nám nebo nám napište