Podobně je označován  v tabulkách ČSÚ. Obecně je lepší před samotným umístěním zjistit stanovisko příslušného Stavebního úřadu a zároveň se připravit na zcela rozdílné postoje. Poté se teprve rozhodnete, jak budete dál postupovat. Z praxe je mi známo, že k ohlášení mobilního domku bylo použito následujících variant :

 1. Stavba dočasná
 2. Výrobek, plnící funkci stavby
 3. Stavba  k rekreaci
 4. Stavba  k bydlení

U bodu 1 a 2 přitom postačí jednoduchý nákres včetně pohledů a nebo Prohlášení o shodě (viz SZ).  Zde spatřuji nesoulad v zákoně v tom, že prohlášením má být doložena shoda s požadavky pro stavby-přitom  norma pro  mobilní domky se rozchází  v několika parametrech (např. světlá výška, zateplení , okna a dveře , střecha). Posuďte sami, zda je u mobilního domku nutno vyžadovat vnitřní výšku 250, resp. 260 cm. U variant 3 a 4  je třeba přiložit projektovou dokumentaci  včetně dalších dokumentů, které bude Stavební úřad požadovat  (požárně-technické řešení stavby, radonový průzkum, průkaz energetické náročnosti budovy-vztahuje se domky, jejichž celková vztažná plocha přesahuje 50m2, atd.). Výrobce mobilního domu samozřejmě  v těchto případech musí dodržet příslušné požadavky pro stavby. (Vyhláška č. 268/2009 Sb). Výjimkou není ani rozhodnutí o tom, že mobilní domek (pokud splňuje určité parametry) není v režimu Stavebního zákona.

Naše další aktuality

 • ZMĚNA CENÍKU OD 1. 5. 2021 – MOBILNIDOMKY.CZ

  Zveřejněno: 30. 4. 2021
 • I my jsme pomáhali

  Zveřejněno: 25. 5. 2020
 • Covid-19 a provoz naší kanceláře MobilníDomky.cz

  Zveřejněno: 8. 4. 2020
 • Jeden z dalších dokončených mobilních domků DE LUXE

  Zveřejněno: 19. 6. 2019

Zavolejte nám nebo nám napište